Föreningen Hofterups Byastuga bildades 1956 när Löddeköpinge Kommun överlät en del av Hofterups gamla skola till de boende i Hofterup. Sedan dess har vi förvaltat och hyrt ut den gamla skolan som fick namnet Byastugan. Byastugan är alltså till för oss Hofterupsbor, men kan självklart hyras även av andra som behöver en lokal för olika evenemang eller verksamheter.

Varje år arrangerar föreningen Valborgs- och Midsommarfirande i Hofterup. Ibland blir det After Work och musikkvällar i Byastugan där du kan lära känna nya och gamla Hofterupsbor.

Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst oberoende. Den är öppen för alla i Hofterup med omnejd. Vi är idag runt 200 medlemmar.

Våra stadgar finns att läsa här

Är du intresserad av att bli aktiv i föreningen?
Kontakta oss på info@byastuga.se

Styrelsen förnyas – vill du också bidra i föreningen?

Vid årsmötet den 20 mars 2024 omvaldes Josefine och Nikolina som styrelseledamöter, samt Ola Morin som ny ledamot. Som ordförande valdes Kerstin Stahl som efterträdde Lena-Marie Höglund. Tack till er båda!

Liksom alla ideella föreningar strävar Föreningen Hofterups Byastuga efter att säkra föreningens fortsatta arbete och nya krafter är alltid välkomna att bidra!

Föreningens verksamhet är ständigt i förändring i stort och smått. Även en traditionsbunden verksamhet kräver utveckling för att möta det samhälle som omger den.

Nu söker vi dig som vill vara med och förvalta traditionerna och samtidigt tänka klokt kring hur vi bäst utvecklar för samtiden! Utöver styrelsen har vi alltid behov av aktiva medlemmar som vill vara med och utveckla föreningen!
Intresserad? Hör av dig till info@byastuga.se.

Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2024 

Ordförande: Kerstin Stahl
Vice ordförande: Lennart Stahl
Kassör: Nikolina Nilsson
Sekreterare: Ola Morin
Uthyrningsansvarig: Ola Morin
Informationsansvarig (hemsida, Instagram, utskick mm): Mikael Månsson ansvarar för
hemsidan.

Styrelsemedlemmar agerar även stugvärd vid uthyrning.

Föreningens hedersmedlemmar

Infördes 2020 för avgående styrelsemedlemmar som ”tjänstgjort” i mer än 10 år.

Karin Carlsson

Arne Ekblad

Christina Turesson