Skolundervisning var förr kyrkans angelägenhet och det var prästen Nicolas Hofvenberg, som tog initiativet till skolorna i pastoratet.

 Den första skolordningen för Hofterups Skola är från 15 nov 1762. Skolan inrättades i en fastighet, som kyrkan ägde, på byns gatumark. Den förste skolläraren hette Magnus Lundberg och han var även skollärare i Lundåkra skola, som uppfördes sju år senare.

Hofterups första skola inrättades 1762 i en fastighet som kyrkan ägde, 1895 byggdes den skola där småskoledelen nu är Byastugan.

Fröknarna Ulrika och Charlotta Hamilton donerade 1000 daler silvermynt vardera 1766 och 1775.

1895 togs en ny skolbyggnad i bruk. Den uppfördes på byns samfällda grustäkt.  Den nye läraren Lars Åkerblom kom då till byn. 1929 övertog lärare Åke Hansson vid. Han stannade tills skolan lades ner.  Uppvärmningen skedde med ved- och kokseldad kamin mitt i huset.

På 1920-talet hade skolan cirka 100 elever, varav cirka 30 av dessa kom från Lundåkra by.
På 1950-talet var det mellan femton och tjugo elever. Undervisningen bedrevs i en småskola med årskurs 1-2 och en storskola med årskurs 3-7 i s.k. B-form där alla årskullarna läste tillsammans. Gymnastik hade man både ute på skolgården och inne i gymnastiksalen.
Syslöjd hade man i småskolans lokaler under ledning av småskollärarinnan, som själv hade sin bostad i nuvarande byastugans kök.

Skolfoto från 1921
Skolfoto från 1921

Läraren Åke Hansson undervisade i alla skolämnena plus gymnastik, trädgårdsskötsel och träslöjd.  Träslöjd hade man i ett numera rivet hus bakom skolan. Läraren bodde i en inredd bostad i storskolan. Trädgårdsskötsel bedrevs i lärarens trädgård, så det allmänna talesättet var att ”läraren har byns bästa trädgård”. 

Barn på skolgården, Lärarinnan är Amalia Göransson

Skolmat hade de flesta med sig i form av smörgås och mjölk. De flickor och pojkar, som bodde närmre skolan var lite avundsjuka på de som hade maten med sig, för de fick nämligen cykla hem och äta. Man åt i kapprummet, alltså fanns ingen särskild matsal.

Under andra världskriget ockuperades skolan av försvaret, så undervisningen fick ske i församlingshemmet mitt emot kyrkan.

1951 upphörde Hofterup att vara egen kommun och skolan skulle läggas ner och barnen skjutsas till Löddeköpinge. Invånarna protesterade mot nerläggningen med motivering att byn aldrig skulle få tillräckligt stort antal barn till en skola. 1955 hade all verksamhet lagts ner i skolan.

Nu började en ny tid för byggnaden. Hofterups bybor blev erbjudna att förvärva småskolan och då bildades Hofterups Byastugeförening.

Flygfoto på Hofterups skola från början av 1950-talet.
Som synes är det åkermark där skogen finns som nu Hofterups Villaområde ligger i.
Skogen planterades någon gång på 1950-talet. När den växt upp började sommarstugor att byggas
och 1970 blev det fritt fram för åretruntboende
.