Hofterups gamla skola – idag är småskoledelen Byastuga

Hofterups första skola inrättades 1762 i en fastighet som kyrkan ägde,
1895 byggdes den skola där småskoledelen nu är Byastugan. Läs mer om historian här