Vad är
Hofterups Byastuga?

Föreningen Hofterups Byastuga bildades 1956 när Löddeköpinge Kommun
överlät en del av
Hofterups gamla skola till de boende i Hofterup.
Sen dess har vi förvaltat och hyrt ut den gamla skolan som fick namnet Byastugan.
Byastugan är alltså till för alla Hofterupsbor
men kan hyras även av andra
som behöver en lokal för olika evenemang eller verksamheter.

Varje år
arrangerar föreningen Valborgs- och Midsommarfirande i Hofterup,
Ibland blir det fester och musikkvällar i
Byastugan där du

kan lära känna nya och gamla Hofterupsbor.
Föreningen som är ideell och politiskt och religiöst oberoende
är öppen för alla i Hofterup med omnejd.
Vi har idag runt 200 medlemmar.

Styrelse fr o m 17 mars 2015:
Linn Rix, ordförande
Carin Karlsson, kassör
Christina Turesson, sekreterare
Robert Andersson
Mats Lind
Martin Forsberg
 Jan Franzén
Patrik Nilsson
Kjell Nilsson
Arne Ekblad

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hofterups.byastuga.se/Snapsvisor.html
http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html