Allsånger speciellt
för Skåne

SKÅNSKA NATIONERNAS MADAVISA.
Vi har tyad voss hid
for o eda en bid.
Vi ha aged po tåg o po tjarra,
bode farsing o jyng
en sjuhelsikes lyng
udå fina o torstia harra.

Här e folk som va me´
oppå Prinsens Café
o som tömde sin toddi po Tua
O som sutto på Statt
så de nästan ble natt
ingan di kommo him i sin stua.

Sicka sexor det fanns
oppe hos Åge Hans
Då så fanns de näggu inga knatta!
Man fick fylle o spis
for ett hyggelet pris
o man rölla med kläm sina hatta.

Udi parken vi satt
mången vårlier natt
ti de ljusna i sta o po vånga,
o frå daggfokti gren
po gullräjn o syren
di små fulana sjong, så de ronga.

Nu e varden å le!
Ack du harreminje
va en titt har de knalt om en tia.
Men en får väl ändå
söga tänka som så,
att de duer nock ente o via.

Vassebra o va gla,
for i da ska vi ha
voss ett holians ståtelit gille!
Gamla vänner vi e,
la voss nu en gång te
som i ungdomens vår leva kille

MADAVISA
Mel: Aspelöv och Lindelöv
Rabbemos å spegefläsk,
panntofflagröd med knudor,
fläskasvålar, grisatassar,
prinsakorv med snudor
Fittamadar, sillarumpor,
sylta med rödbedor,
äggakaga, revbensspjäll

Luad ål å rögad ål
å ål som di har halmad
Kogad ål å stegad ål
å ål i gelatin
Ålasluring, ålapudding
ål med ckokeladsås,
rutten ål å ål i kål

Hussegröd å puggavälling,
kläggefläsk med bläror
Tösaflabbar, flinerumpor,
pattagris med päror
Glyttanäsor, hunnarövar,
lummemög med hylle,
mormor Karnas hönsafjös

Sillasupen, ålasupen,
supen till sardellen
Fläskasupen, rabbesupen,
suparna till spjällen
Gåsasupen, äggasupen,
suparna till supen
å till sistt en kagesup

Spiddekaga, kransekaga,
flarn å mazariner,
sockerkaga, butterkaga
nötter å praliner
Risengröd med vispegrädde,
punsch å karameller
Sen e de ´dags för nattamad!

NY SKÅNSK MADAVISA
Mel: Elektricitetsvisan
Varenda skåning han tycker om
den redit helskånska maten
Å all den kärlek té maden som
han finner på de skånska faden
Å de´é bra för én blir so go
när én har fått nått i maven
För får én eda i lugn å ro
så blir én inte le å gnaven

Refräng:
Ja, studerumpesö å kapprockasill
Himmabagad brö å go sill i dill
Purravälling å så drickablandning till
Dé é nånting för en skåning.

Så la voss baga ett siktebrö
å brygga slånvin te hösten
La brännesnuda å sillasö
för maven bli den rätta trösten
Å Huldas tårta mé havragryn
å farmors frasiga plättar
å mormors kryddsill i é bäst i byn
Ja dé é skånemat som mättar

Refräng:
Ja, studerumpasö å kapprockasill...

Nu é dé tid té å lua ål
å baga gorån å våfflor
å fylla grydan me varkenkål
å sterga kagelongspantoffler
Nu kan vi brygga vår egen besk
för vi har malört i haven
så om vi eder för mied fläsk
så får vi inte ont i maven

Refräng:
Ja, studerumpasö å kapprockasill...

Så la voss eda vårt släbosnus
å dricka vin utå fläder
å hålla gille i skånska hus
som gille hölls av våra fäder
Så la voss dansa tess én blir svitt
å sjunga gla´a å mätta
å la voss sedan gå var te sitt
när vi blir sömneda och trätta

Refräng:
Ja, studerumpasö och kapprockasill...

DÄR DE´ VÄXER O´ DE´ GROR
Mel: Mårten Gås av Hootenanny Singers (Jazzigt)
Vi är nere från Skåne där den gula rapsen gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´de gror
Vi har slätter så platta, men Sveriges bästa jor´,
det är därför det växer o´de gror.
Vi har hästar o´ gäss, vi har kyllingar o´ svin
o´ ett alldeles eget brännevin.
Vi är nere från Skåne där den gula rapsen gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´de gror

Vi är nere från Skåne, där som bedorna gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´ de´ gror.
Vi har storkar som häckar, vi har svartvita kor
o´ pärerna di´ växer o´ di´ gror.
Vi har korsvirkeshus, vi har alléer utå´ pil
o´ dialekten e´ vacker o´ stabil.
För vi är nere från Skåne, där som bedorna gror
ja´ de´ gror o´ de´ växer o´ de´ gror.

BONNAGILLED
Melodi: Apladalen i Värnamo
På bored står där en spedekaga
å mad så borbenen bårjar knaga
i hela huset där e en os
å sylta, brunkål å rabbemos.
I bårjan snackar di mäst om väred
te di får smort litta på mongläred.
Te fåsste sypen di tar nåd salt
sin går de nör både varmt å kallt.

Jins Pärsen brebent går ront på gåled
mä högra tommen i västahåled
han snackar höjt om sin fine går
å rögar skarpt når han tar en tår.
Ve väggen kvingorna lyss så tössta
me sina stickor å garnanösta.
I kammaren spelar nånna knack
å slår i bored så de sir smack.

Nu kommer Karl å tar opp fiolen
han rättar litta på pingastolen
å löfter foden, sin tar han fatt
mä fåsste vals å en paddekatt.
Å vanned ryger i toddiglasen
di torrer pannan mä snydelasen.
Nu kommer klämmen, en skånsk kadrilj,
då får di para si hårr di vill.

Jins Pärsens slips sidder bag i nacken
å mitt fårr ännen där släpper fracken
den vänstra böjsan har kröbed opp
å hängt se fast på hans pjäxestropp.
Di grinar opp se kring alla boren
som goa barn å den skånske joren
så hållt di gille, ja la me se
ja tror de va nittanhondratre.

GO´ ER GÅS!
Melodi: Kovan kommer....
Örnen är en stolt natur,
stolt natur, stolt natur!
Kung för alla luftens djur,
luftens djur, luftens djur!
Gåsen håller sig på jorden,
men den är en kung på borden.
Ja, den är ju bäst förstås;
go´er Gås med sås och krås!

Mås och falk och vråk och hök,
vråk och hök, vråk och hök!
hedras ej i något kök,
något kök, något kök!
Men när gås i grytan fräser,
köksans barm av stolthet jäser!
Och av henne det för´slås;
go´er Gås med sås och krås!

Näktergalen på sitt sätt,
på sitt sätt, på sitt sätt.
Gör en glad men inte mätt,
inte mätt, inte mätt.
Trots sin sångargåvas brister
har gås båd’ kött och ister.
Smaken den kan inte slås:
go´er Gås med sås och krås!

Duvan kuttrar vek och öm,
vek och öm, vek och öm!
Om sin ljuva kärleksdröm,
kärleksdröm, kärleksdröm!
Gåsen saknar de behagen
men hon har behag för magen.
Läckrast är som det påstås;
go´er Gås med sås och krås!

Ugglan sitter vis på kvist,
vis på kvist, vis på kvist!
Som en dyster pessimist,
pessimist, pessimist!
Gåsen smällfet utav ister,
passar bäst bland optimister.
Delikat det är gu´nås;
go´er Gås med sås och krås!

Hur man firar gåsens fest,
gåsens fest, gåsens fest!
lärde vi av Mårten präst,
Mårten präst, Mårten präst!
Mårten var en man av ära,
därför följer vi hans lära.
Nu serveras och begås;
go´er Gås med sås och krås!

GÅSAVISA
Melodi: Du skåning, du skåning
En skauning, en skauning
en gång om åred eder gaus
å han väcker ej förvåning
om han sier: ”Här ska maus!”
I vaurt hela skånska lann,
finns där ing en ful så grann,
å sau fed, gunås,
som vår skånska gaus,
den som simmar fram pau vann!

Opplänning, smaulänning,
stockholmare och nårra te,
ni ska alla fau en känning,
å va vi i Skaune vill,
nårr vi udan jäkt och flaus
drar ihop te Maurten Gaus!
Gaus på stora fad,
de e redi mad,
å de bler sau goer saus!

Å laured, ja laured
de e de bästa en kan fau,
men de e ente allti en faur ed,
fårr där e ju bara tvau!
Men de finnes ju gunås
möed mera pau en gaus!
Du faur ha din lyst
te itt gausabryst
å te all den goa saus!

Om brysted å lauren
e slud, dau tror ja maj fårrstau
ad du lär de nock me auren
man kan eda gaus ändau!
Prästanäsan, den där bag,
har en varklitt goer smag!
Efter den man traur
båd i bonnagaur
å i grevlia gemag!

Sau nu, kära vänner,
nårr de på bored vankas gaus
Ja,ja hoppas alla känner
ad nu smårrjårr vi vaurt kraus!
Snart är vinter, ock, ock, ock
Plocka fram din vinterrock!
Men me tjarrlek, gaus å gausaflott
ja, dau klarar vi den nock!

MÅRTEN GÅS
Melodi: Litegrann från ovan
Ja e en gås, som går nånstans i Skåne
o väntar på att mårten de ska bli.
Ja vandrar under Skånes gula måne,
o tänker att snart e min tid förbi.
O när ja går så där o smått funderar
ja gripes stundom av melankoli,
för de e min liv o kniv
ganska sorglit perspektiv
när en gås ser fram mod mårten uti Skåne.

Ja blir så rädd så att ja börjar skaka
om blott ja tänker på va som ska ske.
En skåning har ju gröd o äggakaka,
ack om han ville nöja sej me de!
Ja, frångå nu de gamla traditioner
att de till mårten jämt ska vara gås.
Slakta gärna ni ett svin
eller också en kanin,
men låt gåsen gå ännu en tid i Skåne.

Ja har sett vilda gäss i skyn sej svinga
o längtat då jag sett en sådan flock.
Till flykt har ja då utbrett mina vinga,
men ack, tyvärr - ja e för tung o tjock,
o ja har ramlat ner igen på jorden
bland gässlingar o ankor o bland höns.
Då har gåsapågen Jöns
grinat o sagt: Gåsalöns,
du begriper väl att du ska va i Skåne!

Ibland så går ja o så smått funderar
om inte ja har börjat bli för tjock.
En sådan korpulens liksom generar
o blir till glädje bara för en kock.
Ja tänkt ibland: Nu får ja börja banta
men de må ja då säja e ej lätt.
När man går på Söderslätt
e de svårt att ej bli mätt
när man e en gås - o därtill född i Skåne.

Nu nalkas snart den dan då ja får sluta
mitt hederlia liv som skånsker gås.
O mången skåning ska mej sedan njuta
tillsammans me panntofflor o me sås.
När då Jöns Olsson sitter i sin stuga
o gnavar på mitt goa gåsakrås
e ja ganska säker på
att hans or ska falla så:
En sån gås te som den här finns ej i Skåne!

HACKA BEDOR
Sjungs ungefär som spiritual och i kanon om och om igen

Vi går här på slätten, och hackar våra bedor
Vi går här på slätten, och hackar hela dan
Oo-oh, vi hackar våra bedor
Oo-oh, vi hackar hela dan

VI KLARAR OSS NOG ÄNDÅ
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur
ty den handlar om Skåne och slätter och djur.
Kan hända den retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Det har talats så mycket om dynga och lort
men betänk vilken oerhörd nytta den gjort.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,
Ja låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå

Kanske språket vi talar ej klingar så väl
men det förbliver en del av vår själ.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Uti självaste riksdagen på skånska dom slåss,
för de flesta utav dom har kommit från oss.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,

Utav våra produkter de smörjer sitt krås
och de är ifrån oss som dom fått Mårten Gås.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Det har klagats på bostaden på våra svin
men när julskinkan kommer jo då är den fin.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,
Ja låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå.

Hela landet får njuta av vår akvavit.
Sockerbetan har lärt dom att dricka på bit.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Våran sandstrand den är både bländvit och fin
och så har vi ju vår lilla vida kanin.
Så låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå,
Ja låt dom bara gå på vi klarar oss nog ändå.

Selma Lagerlöv som är en fin gammal dam
med Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam.
Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel.
Tänk sån nytta som storken från Skåne har gjort,
men det hindrar ju inte att folk pratar lort.
Men låt dem bara gå på vi klarar oss nog ändå.

KALLE PÅ SPÅNGEN
Var sover man bäst och var äter man bäst?
Hos Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
och var blir ett bröllop en strålande fest
Hos Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Jag kännt denne man sen vi föddes som barn
Hans känsla för mej är det bästa hos karln
Var sprattlar man säkrast i kärlekens garn?
Hos Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle
vilken Kalle?
Hos Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången.

Jag ofta har sagt till min älskade vän
Till Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Du blir nog ett offer för käderleken
Du Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Han skrattade ut mig och tog det för drift
men synden sig straffar och så blev han gift
Den handlar om mej denna sorgliga skrift
Och Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle
vilken Kalle?
Om Kalle Kalle Kalle Kalle på spången.

En skåning du säger är dryg men rejäl
Som Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Så skåning det är jag till kropp och till själ
Sa' Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången
Men skåningen reder sig gott som man ser
fast lapparna oftast på honom ser ner
Det visar Per Albin och Bramstorp med fler
Och Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle
vilken Kalle?
Jo Kalle Kalle Kalle Kalle på Spången.

EN LIDEN VID KANIN
Vilken färg har skånepoesin,
när den besjunger den kära skåneby
Jo se den é ren och vid,
som en Arlöv sockerbid,
o så vid som Eslövs salubrin.
Våran sandstrand den é vid och fin,
vi har stora stora vida svin.
Själva slätten år ju vid
och se där tittar did,
en liden liden vid kanin

Vi har egna skånska senapskorn,
och vi har vårt eget Ljungbyhorn,
Vidare så har vi oss,
egen prima skånsk kalops,
och stora kor med buffelhorn.
Vi har eget skånebrännevin,
kvalitén den é så jäkla fin,
så man kan bli så sne,
så man överallt kan se,
en liden liden vid kanin.

Och vi har vårt eget tänkesätt,
och vi tänker både titt och tätt.
Men se måtta ska de va,
de kan aldrig vara bra,
att tänka när som man é mätt.
Fast vi har vårt lugna temprament,
har vi rekord uti folkökningsprocent.
Vi förökar världen vi,
fast vi inte ligger i,
som en liden liden vid kanin.

Alla skånetöser dom é bra,
de é nått och ta i tycker já,
helst en lantlig liten ros,
som é rar som äpplamos,
och ej som dom i Malmö stá,
jag var där och träffa syster min,
hon é gift och har egen symaskin.
Och hon seglar fram så fin,
i en päls av Hermelin,
som var gjord av en liden vid kanin.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html